Huisregels en voorwaarden

Huisregels

Kauwgom is verboden tijdens de les.
Roken is in het hele pand niet toegestaan.
Afval in de afvalbak
Beschadigingen aan het interieur dienen te worden gemeld bij een docent of de leiding van Alphense Dansschool.
Indien je niet naar de les kunt komen, meldt je je tijdig af bij de docente.
De eventuel kledingvoorschriften dienen te worden opgevolgd.
Draag tijdens de danslessen geen sieraden in verband met de veiligheid van jezelf en anderen.
Haren dienen te worden vastgebonden tijdens de danslessen.
Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
Het is niet toegestaan tijdens de lessen te kijken, alleen tijdens een proefles en de open lessen zijn toeschouwers toegestaan.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden seizoen 2017/2018:

1) De lessen worden gegeven door geschoolde en ervaren dansdocenten.
2) Het lesseizoen loopt gelijk met de scholen regio midden.
3) De vakanties en vrije dagen van Alphense Dansschool vallen zoveel als mogelijk samen met die van het basisonderwijs in Alphen aan den Rijn.
4) Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft Alphense Dansschool dit zo spoedig mogelijk door aan de betrokken leerlingen. De les zal op een ander moment worden ingehaald of worden vervangen door een invaldocent.
5) Door uzelf gemiste lessen kunnen bij een andere les worden ingehaald, mits u zich voorafgaand aan de les tijdig heeft afgemeld. Inhaallessen blijven het volledige lesseizoen geldig, hierna vervallen deze. Inhaallessen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgesproken.
6) De lessen hebben een minimum van 5 ingeschreven leerlingen en een maximum van 16 leerlingen.

Inschrijving:
1) Het is per lesseizoen, eenmalig mogelijk om een gratis proefles te volgen.
2) Inschrijving vindt plaats doormiddel van het digitale inschrijfformulier op de website.
3) Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig, per soort dans, € 7,50,- per persoon.
4) Later instromen gedurende het lesseizoen is mogelijk, het lesgeld wordt in dat geval berekend op basis van het resterende aantal lessen.
5) U betaald een bedrag per maand. Soms heeft een maand 5 weken, soms door bijvoorbeeld een feestdag of lokaal evenement, zoals Alphense Jaarmarkt, 3 weken, maar meestal 4 weken. Het bedrag is gebaseerd op een doorsnee maand. Er vind geen restitutie plaats bij 3 weken maar ook geen nacalculatie bij 5 weken.

Uitschrijving:
1) Uitschrijving vindt plaats doormiddel van het toesturen van het ingevulde uitschrijfformulier op de website.
2) Indien er per maand betaald wordt is uw lidmaatschap maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van twee weken. Bij betaling voor een compleet lesseizoen is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
3) Afwezigheid bij de lessen, ongeacht de daarvoor opgegeven reden, geeft geen recht op vermindering of teruggave van het lesgeld. Restitutie is niet mogelijk. Mocht je langer dan 6 weken niet aan de les kunnen deelnemen bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, zwangerschap of een blessure dan kan je jouw lidmaatschap tijdelijk stopzetten middels inlichten docente. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is niet met terugwerkende kracht mogelijk.

Betalingsvoorwaarden:
1) Het lesgeld kan per maand of per volledig lesseizoen worden betaald.
2) Betaling geschiedt enkel doormiddel van digitale facturen
3) Na het verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een inschrijfbevestiging.
4) Bij nog openstaande bedragen kan de leerling de toegang tot de les worden ontzegd.
5) Bij achterstand in betaling is inschrijving voor het nieuwe lesseizoen niet mogelijk.
6) Bij niet of niet tijdig betalen krijgt u een herinnering toegestuurd. Aan de eerste herinnering zijn geen kosten verbonden, mochten wij een tweede herinnering moeten sturen dan bedragen de administratiekosten €15,-. Dit geldt tevens voor de derde herinnering. Mochten wij na de derde herinnering de betaling nog niet ontvangen dan zullen wij de gegevens overdragen aan een incassobureau.

Aansprakelijkheid:
1) Alphense Dansschool is niet aansprakelijk voor diefstal in en rondom de dansstudio of tijdens activiteiten die georganiseerd zijn vanuit Alphense Danssschool.
2) Het volgen van de lessen geschiedt op eigen risico.
3) Bij ongeval of letsel kunnen geen schadekosten op Alphense Dansschool worden verhaald. Dit geldt tevens bij diefstal en verlies.

Vragen:
Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de directie van Alphense Dansschool, via email: admin@alphensedansschool.nl. Tussen de lessen door hebben de docenten hier vaak geen gelegenheid voor. Wij vragen uw begrip hiervoor.

INSCHRIJVEN