Tarieven

Peuter dans

21,-/maand
  • Inschrijfgeld 
  • Eenmalig € 7,50
  • 1 x 45 minuten per week 
  • € 21,- per maand

Volwassenen

> 21
27,50/maand
 • Inschrijfgeld 
 • Eenmalig € 7,50
 • 1 x 60 minuten per week 
 • € 27,50 per maand, excl 21% btw (33,28 incl btw)

Voorwaarden
1) De lessen worden gegeven door ervaren dansdocenten.
2) Het lesseizoen loopt gelijk met de scholen basisonderwijs regio midden.
3) De vakanties en vrije dagen van Alphense Dansschool vallen zoveel als mogelijk samen met die van het basisonderwijs in regio Alphen aan den Rijn.
4) Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft Alphense Dansschool dit zo spoedig mogelijk door aan de betrokken leerlingen. Alphense Dansschool zal er alles aan doen om een invaller te regelen voor de les.
5) Geannuleerde lessen, door overmacht, hoeven niet gerestitueerd te worden.
6) Door uzelf gemiste lessen kunnen NIET bij een andere les worden ingehaald.
7) De lessen hebben een minimum van 5 ingeschreven leerlingen en een maximum van 16 leerlingen.

Inschrijving:
1) Het is per lesseizoen, eenmalig mogelijk om een gratis proefles te volgen.
2) Inschrijving vindt plaats doormiddel van het digitale inschrijfformulier op de website.
3) Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig, per soort dans, € 7,50,- per persoon.
4) Later instromen gedurende het lesseizoen is mogelijk, het lesgeld wordt in dat geval berekend op basis van het resterende aantal lessen.
5) U betaald een bedrag per maand. Soms heeft een maand 5 weken, soms door bijvoorbeeld een feestdag/schoolvakantie(*) of lokaal evenement, zoals Alphense Jaarmarkt, 3 weken, maar meestal 4 weken. Het bedrag is gebaseerd op een doorsnee maand. Er vind geen restitutie plaats bij 3 weken maar ook geen nacalculatie bij 5 weken. (*) uitgezonderd de zomervakantie, welke NIET wordt berekend.

Uitschrijving:
1) Uitschrijving vindt plaats doormiddel van het toesturen van het ingevulde uitschrijfformulier op de website of email naar admin@alphensedansschool.nl.
2) Indien er per maand betaald wordt is uw lidmaatschap maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van twee weken, voor de start van de nieuwe maand. Bij betaling voor een compleet lesseizoen is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
3) Afwezigheid bij de lessen, ongeacht de daarvoor opgegeven reden, geeft geen recht op vermindering of teruggave van het lesgeld. Restitutie is niet mogelijk. Mocht je langer dan 6 weken niet aan de les kunnen deelnemen bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte, zwangerschap of een blessure dan kan je jouw lidmaatschap tijdelijk stopzetten middels inlichten administratie (admin@alphensedansschool.nl). Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is niet met terugwerkende kracht mogelijk.

Betalingsvoorwaarden:
1) Het lesgeld kan per maand of per volledig lesseizoen worden betaald.
2) Betaling geschiedt enkel door middel van digitale facturen / ideal / automatische incasso.
3) Na het verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u per e-mail een inschrijfbevestiging.
4) Bij nog openstaande bedragen kan de leerling de toegang tot de les worden ontzegd.
5) Bij achterstand in betaling is inschrijving voor het nieuwe lesseizoen niet mogelijk.
6) Bij niet of niet tijdig betalen krijgt u een herinnering toegestuurd. Aan de eerste herinnering zijn geen kosten verbonden, mochten wij een derde herinnering moeten sturen dan bedragen de administratiekosten €15,-. Mochten wij na de derde herinnering de betaling nog niet ontvangen dan kunnen wij de gegevens overdragen aan een incassobureau.

Aansprakelijkheid:
1) Alphense Dansschool is niet aansprakelijk voor diefstal in en rondom de dansstudio of tijdens activiteiten die georganiseerd zijn vanuit Alphense Dansschool.
2) Het volgen van de lessen geschiedt op eigen risico.
3) Bij ongeval of letsel kunnen geen schadekosten op Alphense Dansschool worden verhaald. Dit geldt tevens bij diefstal en verlies.

STUUR EEN WHATSAPP